viernes, 10 de noviembre de 2017

primer virus

Creeper (Enfiladissa) va ser un programa informàtic experimental autoreplicante escrit per Bob thomas BBN en 1971. No estava dissenyat per causar dany sinó per comprovar si es podia crear un programa que es mogués entre ordinadors. És comunament acceptat com el primer virus informàtic malgrat no existir el concepte de virus en 1971.2 Creeper infectava ordinadors DEC PDP-10 que utilitzaven el sistema operatiu TENEX.

virus informatic

Un virus informàtic és un segment de línia de codi que altera el funcionament normal de l'ordinador, sense el permís o el coneixement de l'usuari. Encara que popularment s'inclou el programari maliciós dins dels virus, en el sentit estricte d'aquesta ciència els virus són programes que es repliquen i s'executen per si mateixos. Els virus, habitualment, reemplacen arxius executables per uns altres, infectats amb el codi del virus. Els virus poden destruir, de manera intencionada, les dades emmagatzemades en un ordinador, encara que també n'existeixen altres més benignes, que només es caracteritzen pel fet de ser molestos.Els virus informàtics tenen, bàsicament, la funció de propagar-se, replicant-se, però alguns contenen a més una càrrega maligna (payload) amb diferents objectius, des d'una simple broma fins a realitzar danys importants en els sistemes, o blocar les xarxes informàtiques generant trànsit inútil.
Resultat d'imatges de virus informatico
mindmap del software

viernes, 6 de octubre de 2017

Ordinador Quàntic

Un ordinador quàntic és un dispositiu de càlcul que fa ús dels fenòmens específics de la mecànica quàntica, tals com superposició i entrellaçament, per executar operacions sobre dades. Els ordinadors quàntics aprofiten la capacitat dels sistemes quàntics d'estar en dos estats simultàniament. En comptes de fer servir bits que tenen el valor 0 o 1, fan servir qubits (bits quàntics) que tenen una superposició dels dos valors. Processant simultàniament aquestes dades, un ordinador quàntic podria resultar exponencialment més ràpid que un de clàssic. Els ordinadors quàntics de suficient capacitat seran capaços de resoldre càlculs de complexitat intractable per a un ordinador convencional. Són el somni dels espies internacionals que cerquen desxifrar les comunicacions dels adversaris. Així com un ordinador clàssic equival a una màquina de Turing, un ordinador quàntic equival a una màquina de Turing no determinista, en oferir, per a una determinada operació elemental, tot el conjunt de transicions possibles simultàniament.

grafè

El grafè és un al·lòtrop del carboni que té una estructura laminar plana, d'un sol àtom de gruix, composta per àtoms de carboni densament empaquetats en una xarxa cristal·lina bidimensional en forma de rusc d'abella. Els àtoms que formen el grafè es mantenen units mitjançant enllaços covalents que es formen a partir de la superposició dels híbrids sp2 dels carbonis enllaçats. Aquest material es caracteritza per posseir una alta conductivitat tèrmica i elèctrica, i per combinar una alta flexibilitat i lleugeresa amb una duresa extrema.
Resultat d'imatges de grafeno

viernes, 29 de septiembre de 2017

Alan Turing: fou un científic, matemàtic, lògic, criptoanalista, biomatemàtic i maratonià britànic. Va treballar en camps com la informàtica teòrica, la criptoanàlisi o la intel·ligència artificial. Se'l considera el pare de la informàtica moderna.
Algunes de les seves principals aportacions a la informàtica teòrica i a la intel·ligència artificial van ser la màquina de Turing, la computabilitat universal o el test de Turing. Sota els serveis d'intel·ligència britànics, i al llarg de la Segona Guerra Mundial, va treballar a Bletchley Park, el centre de criptografia britànic, on va dirigir durant un temps el Hut 8, la secció responsable de la criptoanàlisi naval alemanya. Va desenvolupar unes quantes tècniques per desxifrar els codis alemanys, inclosa la "bomba", una màquina electromecànica que podia desxifrar el codi de la màquina alemanya de criptografia Enigma. Això va ser crucial per al desenvolupament de la Batalla de l'Atlàntic. Va ser el primer científic que va usar computadores amb aplicacions a la matemàtica.
Resultat d'imatges de alan turing

martes, 26 de septiembre de 2017

CURIOSITAT SOBRÉ APPLE: Quan Apple va crear el seu segon logo van pensar que es refeia a Alan Turing que es va suicidar a la preso, perque l'havien pres per ser homosexual, menjant una poma enverinada. Steve Jobs va dir que no era per aquest motiu però va admete que li hagués agradat pensar en ell al fer el logo.Resultat d'imatges de logos apple

INTEL:
és una empresa multinacional fundada per Gordon Moore i Robert Noyce el 1968, que fabrica microprocessadorscircuits integrats especialitzats i uns altres dispositius electrònics. Andrew Grove col·laborà també al desenvolupament d'aquesta companyia.
Resultat d'imatges de intel wikipedia

viernes, 22 de septiembre de 2017

El transistor és un component electrònic semiconductor d'estat sòlid que s'utilitza com a amplificador o com a commutador, i té tres terminals que s'anomenen col·lector, base i emissor. Físicament, la base sempre està entre l'emissor i el col·lector: un petit corrent o voltatge aplicat a un dels terminals controla el corrent als altres dos. El transistor és el component principal de tota l'electrònica moderna i pedra angular dels dispositius electrònics moderns, i s'utilitza en ràdiotelefoniaordinadors i altres sistemes electrònics. El transistor se cita sovint com un dels majors èxits del segle XX, i alguns el consideren un dels més importants avenços tecnològics en la història de la humanitat. Alguns transistors són envasats individualment, però la majoria es troben en circuit integrats.

Imatge relacionada